Naši partneři
Expodum.cz
Středa, 05 Červen 2019 06:47

Firma Expodum.cz se zabývá prodejem rychlorozkládacích stanů. Jeden stan ze své nabídky nám věnovala na prodeje, kterých se s pekárenskými výrobky často účastníme.

 
BEZNOSKA s.r.o.
Středa, 05 Červen 2019 13:39

Společnost BEZNOSKA, s.r.o. je ryze českým rodinným podnikem. Jedná se o středně velkou firmu se zázemím v kladenském regionu, ale působnost je rozšířena na celé území České republiky i na zahraniční trhy. K nejdůležitějším patří Slovenská republika, kde společnost v roce 2001 založila v Bánské Bystrici dceřinou firmu BEZNOSKA SLOVAKIA s.r.o.

 

Celý článek...
 
Diplomatic Spouses Association
Čtvrtek, 25 Červen 2015 08:26


Diplomatic Spouses Association je dobrovolnická, nezisková a nepolitická mezinárodní organizace, kterou vytvořili v roce 1997 v Praze partneři pracovníků diplomatického sboru akreditovaných v České republice. Primární rolí organizace je získávání finančních prostředků za účelem podpory různých charitativních projektů. Významnou akcí je každoroční Mezinárodní vánoční festival, jehož výtěžek je rozdělován mezi české organizace a zařízení, které pomáhají lidem se speciálními potřebami.

Celý článek...
 
Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Čtvrtek, 13 Červen 2013 09:18

Master Therm je česká společnost zabývající se vývojem, výrobou a dodávkou tepelných čerpadel pro vytápění a chlazení objektů. Naše firma s více než dvacetiletou tradicí nabízí tepelná čerpadla jak pro rodinné domy, tak pro velké objekty - školy, firemní objekty, průmyslové haly nebo bytové domy. Výrobky Master Therm představují pokrokové, ekologické a energeticky úsporné zdroje vytápění a chlazení s nejmodernější technikou a regulací. Významná část naší produkce se uplatňuje na vyspělých evropských trzích. Společně s našimi zaměstnanci se snažíme rozvíjet koncept společensky odpovědné firmy, podporující udržitelný růst a sociální soudržnost. Velmi si vážíme náročné a důležité práce Nadačního fondu a Centra služeb Slunce všem, obdivujeme jejich výsledky a v rámci svých možností pomáháme.

Celý článek...
 
PHILIP MORRIS ČR a.s.
Čtvrtek, 13 Červen 2013 09:18

Philip Morris ČR a.s. je společností v rámci skupiny Philip Morris International Inc. (PMI) a je největším výrobcem a prodejcem tabákových výrobků a rovněž distributorem bezdýmných tabákových výrobků HEETS, zařízení IQOS a s ním souvisejícího příslušenství v České republice. Philip Morris ČR a.s. je kotována na Burze cenných papírů Praha (BCPP). Společnost, která zde působí již od roku 1992, zaměstnává více než 1 000 lidí napříč Českou republikou. Philip Morris ČR a.s. vlastní 99% obchodní podíl v dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o., registrované ve Slovenské republice. Společnost více než 27 let přispívá na pomoc různým charitativním projektům, včetně projektů zahrnujících podporu sociálních programů zaměřených na zlepšení životní podmínek v místních komunitách. Více informací lze nalézt na www.philipmorris.cz.

Celý článek...
 
NDP CZ, s.r.o.

NDP CZ s.r.o. je spolupořadatelem charitativních aukcí výtvarných prací dětí a dospělých s handicapem již od roku 1994. Díky vysoce profesionálnímu, ale i citlivému osobnímu přístupu p. Jiřího Tichého, je tato aukce oblíbená mezi sponzory nejen jako zajímavá charita, ale i jako příjemné společenské setkání.

Celý článek...
 
Česká spořitelna a.s.

Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a později československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová společnost. S Českou spořitelnou spolupracujeme již od roku 1995. Každoročně se Česká spořitelna snaží podpořit různé projekty našich organizací. Při své pomoci úzce spolupracuje s Nadačním fondem Slunce pro všechny - oblastní pobočka Kladno.

Celý článek...
 
Národní dům na Smíchově

Národní dům na Smíchově je vrcholně secesní kulturní památkou České republiky postavenou podle projektu Aloise Jana Čenského v letech 1906-8 jako dominanta hlavního náměstí samotného města Smíchova a po celou dobu byl a je společenským centrem nejenom Smíchova, ale celé Prahy. Celý Národní dům na Smíchově prošel od roku 1998 náročnou rekonstrukcí a nabízí zrekonstruované prostory, doplněné historickými prvky, kvalitní mobiliář a potřebné technické vybavení.  S Národním domem na Smíchově spolupracujeme již od roku 1998.

Celý článek...
 
Církev Československá husitská

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním. Spolupracuje s námi již od roku 1993. V Chrámu sv. Mikuláše na Starém městě v Praze se konala první výstava kreseb postižených dětí pod záštitou ministra práce a sociálních věcí. Pomohli nám ji uspořádat přátelé ze spolku Dobrá vůle výtvarníků pod vedením ak. sochaře Luďka Tichého.

Celý článek...
 
Divadlo Bez zábradlí

Divadlo Bez zábradlí a občanské sdružení Adria pořádají pravidelná benefiční představení pro handicapované děti a dospělé. Prostřednictvím Nadačního fondu Slunce pro všechny zve na tato představení děti i dospělé z celého Středočeského kraje, včetně Prahy, a klienty ze zařízení Okresní organizace Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Kladno. Divadlo uspořádalo také 3 benefiční představení pro členy Klubu seniorů při našem Centru služeb Slunce pro všechny a obyvatele Domova důchodců v Unhošti.

Celý článek...
 
Alpiq Generation (CZ) s.r.o. - do 7/2019

Generálním partnerem Soukromé mateřské školy, základní školy a střední školy Slunce, o.p.s. (dále jen Soukromá škola Slunce) je kladenská energetická společnost Alpiq Generation (CZ) s.r.o. (dříve Kladno Energy Businesses – KEB). Alpiq Generation (CZ), původně prostřednictvím KEB (a ještě dříve ECK Generating, s.r.o.), podporuje aktivity Soukromé školy Slunce, OO Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR Kladno a Nadačního fondu Slunce pro všechny prostřednictvím svého rozsáhlého sponzorského programu již od roku 1998. Pokračovatelem spolupráce po prodeji Alpiqu je Teplárna Kladno Seven Energy.

Celý článek...
 
MAO

Firma významně přispívá k rozvoji našich organizací. Rekonstruovala Domov dobré vůle v Nouzově a Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. v Unhošti. Od 21.3.2006 je společnost MAO generálním partnerem Centra služeb Slunce všem, o.p.s. a Domova dobré vůle v Unhošti-Nouzově. Firma se podílí na organizaci benefičních koncertů pořádaných nadačním fondem, sponzoruje obchůdek, kavárnu a pekárnu Slunce v Unhošti.

Celý článek...
 
MĚSTA A OBCE

Spolupráce s městy a obcemi, v jejichž katastrech naše organizace sídlí a pracují spočívají především v symbolických nájmech budov v majetku města nebo obce a ve spolupráci při integraci dětí a dospělých se speciálními potřebami do aktivit občanů v obcích. Všechny naše organizace se snaží aktivně zapojovat do společenského a kulturního života v obcích, kde sídlí.

 

Celý článek...
 
Okresní hospodářská komora Kladno

Okresní hospodářská komora Kladno je nezisková organizace, která sdružuje podnikatele v okrese Kladno. Členství v této organizaci je dobrovolné. Hlavní náplní činnosti OHK Kladno je zastupování zájmů podnikatelů směrem ke státní správě a samosprávě. Dále organizace plní funkci poradního orgánu. OHK vytváří platformu pro vzájemné kontakty a komunikaci mezi podnikateli okresu Kladno a pro prosazování jejich společných zájmů vůči státní správě a samosprávným orgánům.

Celý článek...
 
Radio Relax

Radio Relax začalo vysílat v květnu 1995. Radio Relax je hudební regionální rozhlasová stanice na velmi dobré technicko-organizační úrovni. Hudební formát zahrnuje klasické hity i hudební novinky. Pravidelné zpravodajské relace přináší mimo světových i domácích zpráv získaných od agentur také aktuaální regionální informace zajišťované vlastním týmem reportérů. O úspěšnosti dosavadního vysílání svědčí zájem posluchačů, kterých je týdně více než 90.000 a zařazuje tak Radio Relax mezi nejúspěšnější radia středních Čech.

Celý článek...
 
Vyšehrad 2000 Group

Skupina Vyšehrad 2000 Group, která na českém trhu působí už od roku 1994, se zaměřuje zejména na zajišťování cateringu a kompletního doprovodného servisu. Profesionálové společnosti Vyšehrad 2000 Group organizují soukromé i firmení večírky, recepce, rauty nebo hostiny, zajišťují gastronomické a doprovodné služby pro oficiální státní návštěvy a významné tuzemské i zahraniční společnosti. Kromě těchto služeb společnost provozuje hned několik pražských kaváren a restaurací - Kavárnu Obecní dům, zážitkový restaurant Pod křídlem noci, O2 Café nebo Café Rožmberský palác.

Celý článek...
 
RYOR a.s.
Pátek, 18 Prosinec 2009 13:27

Firma RYOR, česká přírodní bylinná kosmetika, založená v roce 1991 Ing. Evou Štěpánkovou,  je česká privátní společnost vyrábějící ucelený sortiment kosmetických výrobků pro ošetření a pěstění všech typů pleti. Firma RYOR spolupracuje s Nadačním fondem Slunce již hezkou řádku let. A to nejen proto, že sídlí ve stejné obci, ale hlavně proto, že práce paní ředitelky PaedDr. Blanky Dvořákové a celého kolektivu Nadačního fondu Slunce pro všechny je velice potřebná a záslužná.

Celý článek...
 
Úřad práce Kladno
Pátek, 18 Prosinec 2009 13:27

Od října 2005 probíhá v Centru služeb Slunce všem program zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tento program nás zařazuje do kategorie zaměstnavatelů zaměstnávajících nad 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Tento fakt nás opravňuje žádat o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Dle odstavců 1 a 3 § 78 zákona o zaměstnanosti nám Úřad práce v Kladně, vydává každoročně rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na základě naší žádosti.

Celý článek...
 
Chance4Children
Čtvrtek, 13 Červen 2013 09:18

Chance 4 Children (C4C) je humanitární nevládní organizací, aktivní od roku 1997 v České republice a na Slovensku. Řádně registrováno jako neziskové občanské sdružení zaměřuje svoji pozornost na pomoc především, ale nikoli pouze, dětem žijícím v ústavní péči a dalších dětských zařízeních.

Chance 4 Children je odhodláno vyvíjet a sdílet ty nejlepší metody s dalšími, stejně orientovanými organizacemi, které pomáhají dětem a mládeži vyrůstající v ústavech, bez lásky a péče vlastních rodičů. Cílem je jejich hladká integrace do společnosti bez cejchu druhořadých občanů.

Celý článek...
 
Další partneři
Pondělí, 27 Prosinec 2010 14:56

- ČSOB, a.s.

- Backaldrin, s.r.o.

DSA Prague - Diplomatic Spouses Association

- Stavby mostů SMP CZ, a.s.

- Veseta, s.r.o.

- CLINIQUE

- Dobročinný fond Philip Morris

- EUROPRINT a.s.

- Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

- Carollinum s.r.o.

- Středočeské vodárny, a.s.

Klub přátel dětí dětských domovů, Nové Strašecí

- RÜCKL CRYSTAL a.s.

- J.J. Darboven

- ČEPS, a.s.

- Pilsner Urquell

- Kladenský deník

- Nadace Charty 77

- Konto Bariéry

- Výbor dobré vůle - nadace Olgy Havlové

Marek Šimon, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana

- Středočeský kraj

- Gutta ČR Praha spol. s r.o.

- MŠMT

- MPSV

- SPMP ČR

- Manuál Úspěšné Ženy ("MUŽ")

- PhDr. Lenka Mazuchová, MBA

- Bohemia Travel Service s.r.o.

- DUHAN SCIENTIFIC CONSULTING s.r.o.

- Vinotéka Provazník

- Zámek Častolovice

- Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

- Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97

- Chance 4 Children

- JUDr. Bohumila Račoková

- JUDr. Marie Malá

- MUDr. Danuše Draškovičová

- MUDr. Pavel Rosa

- doc. JUDr. Hana Marková, CSc.

- Mgr. Miluše Sakačová

- Mgr. Anna Chocholová

- Ing. Petr Bendl

- Ing. Jan Klas

- Doc. PhDr. Marie Černá, CSc.

- Milena Soukupová

- Josef Fousek

- akadem.sochař Luděk Tichý

- Ing. Oldřich Tichý

- MUDr. Ladislav Svoboda

- Diana Sternbergová - Phipps

- MUDr.Petr Vaculík

- manželé Kankrlíkovi

- manželé Gomolovi

- manželé Akrmanovi

- manželé Chamrovi

- Mgr. Hana Chvostová

- manželé Bírovi

- Jaroslav Kozel

- manželé Roškovi

- manželé Žebrovi

- manželé Syberovi

- Kompakt Poděbrady, s.r.o.

- Iveta Petrů

- MgA. Vladislav Kučík

- Petr Chlupatý

- Jaroslava Vršková

- Josef Škach

- Jaroslav Kuldásek

- Firma Čížek

- Milan Šimáček

- JANE´S COMPANY

- PROLOGIS Czech republic, s.r.o.

- Růžena Kozlová - Korzo

- Novoeriana, spol. s.r.o.

- Uniservis Hašek, s.r.o.

- Jirků A-Z s.r.o.

- Markéta Schindlerová

- Miroslav Frolík

- Ing. Dušan Jalový

- Nadace rozvoje občanské společnosti

- Nadační fond J&T

- UNHfree.net

- MS ČČK a Klub důchodců Unhošť

- Nut's Production, o.p.s.

- manželé Milatovi

- Jaroslava Kejmarová

- Hana Červenková

- Robert Kučera

- Miluše Vovsová

- PhDr.Ivana Hebdová

- PaedDr.Jaroslava Zemková,Ph.D

- Lucie Silkenová

- Petr Jančařík

- INFLAGRANTI

- SONO STUDIO

- Lucie Kostelecká

- Ivana Lojková

- Vladimír Albrecht

- Jiří Laštovička

- Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.

- SSI SCHÄFER

- Kadeřnictví Jana Masáková

- TRANSPORT SERVIS, a.s.

- HELUKABEL s.r.o.

- KODYS s.r.o.

- Baumax Kladno

- Baumax Stodůlky

- Drogerie Burešová Nové Strašecí

- Kruhárna Zelí Tuchlovice

- Kavárna Slunce Unhošť

- Josef Štágr

- Kamila Leclerc

- Petr Macháček

- Tomáš Savka

- Lenka Šedinová

- ČSAD MHD Kladno a.s.

- Ing. Vítězslav Rais - PO a BOZP

 

 

 

Patroni Nadačního fondu Slunce pro všechny

- Mahulena Bočanová

- Kateřina Brožová

- Radka Fišarová

- Hana Heřmánková

- Tamara Kotvalová

- Lucie Silkenová

- Josef Štágr

- Eva Vašková Čejková

- Nikol Kouklová

- Dáša Zázvůrková